1. Mitä Suomen virallinen sukupuolten palkkaerolaskelma, "naisen euro on 84 senttiä", kertoo?

Kokoaikaisten palkansaajamiesten ja -naisten virallinen palkkaero lasketaan Suomessa Tilastokeskuksen ansiotasoindeksiaineistosta siten, että kuukauden kokonaisansioista vähennetään tuntiperustaisesti maksetut ylityökorvaukset. Se siis kertoo miesten ja naisten ansiotason eron, jossa ei ole huomioitu esimerkiksi eroja tehdyissä työtunneissa (noin 20 %), eroja eläke-etuuksissa, eroja työkokemuksessa, eroja esimiesaseman yleisyydessä jne. 

Tilastokeskuksen mukaan kyseessä on laskentatavaltaan ns. ”unadjusted gender pay gap” eli tasoittamaton/korjaamaton sukupuolten ero ansioissa. EU-komission oikeudellinen pääosasto kertoo julkaisussaan  Tackling the gender pay gap in the European Union” tuosta laskutavasta näin: ”In the EU, the gender pay gap is referred to officially as the ‘unadjusted gender pay gap’, as it does not take into account all of the factors that impact on the gender pay gap, such as differences in education, labour market experience, hours worked, type of job, etc.”

Suomen virallinen ansiotasoindeksitiedoista tehty laskelma ei kuvaa miesten ja naisten palkkatasoa, joten se ei ole tasa-arvoinen palkkavertailu.

Paluu etusivulle