10. Kuinka iso ero on palkansaajanaisten ja -miesten tekemissä vuosityötunneissa?

Asiasta on tehty vuosikymmenten varrella useitakin tutkimuksia. Tässä eräitä:

1. Iiris Niemen tutkimuksen (1993) mukaan syys-marraskuun aineistosta 1987 laskettuna kokoaikatyötä tekevät naiset tekevät noin 80 % miesten viikkotyötunneista. (Huom: Kun huomioimme naisten pidempien vuosilomien vaikutukset, ero on 2-3 % suurempi koko vuoden aineistosta laskettuna.) Niemi I. 1993) Systematic Error in Behavioural Measurement: Comparing Results from Interview and Time Budget Studies. Magazine: Social Indicators Research, number 30, November 1993. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, sivut 229-244

2. Tilastokeskuksen julkaisemassa kirjassa "Ajankäytön muutokset 1990-luvulla" (Hakapaino Oy, Helsinki 2001) on sivulla 21 taulukko, jonka mukaan palkansaajanaiset tekivät 3/1999 - 2/2000 välisenä vuoden jakson aikana noin 79 % palkansaajamiesten vuosityötunneista.

3. EU-tutkimuksessa työtapaturmista Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen ym. ovat käyttäneet sivulla 35 tietoa, että naiset tekevät noin 75-80 % miesten työtunneista, kun he ovat muuntaneet tapaturmaluvut henkeä kohden vuodessa luvuiksi tehtyä työtuntia kohden.

Kauppinen,  Kaisa;  Kumpulainen,  Riitta;  Houtman,  Irene  &  Copsey,  Sarah  (2003): "Gender  issues in safety and health at work. A review." European Agency for Safety and Health at work.  Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. 

4. Kirjassa Pasi Pyöriä (toim.) "Työelämän myytit ja todellisuus" (Gaudeamus 2017) on taulukko, jossa palkansaajanaisten tehdyt työtunnit vuonna 1999 olivat 79,6 % palkansaajamiesten työtunneista.

Luku 8: Yrittäjien työaika ja tulot, Satu Ojala, Pasi Pyöriä, Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen

5. Pauli Sumanen osoitti tutkimuksessaan, jonka hän teki Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen viikkolomakeaineistosta, että miehet tekevät noin 20 % enemmän vuosityötunteja kuin naiset. 

http://www.hrpub.org/download/20151130/SA6-19605042.pdf

Siitä huolimatta, että naisilla on jo huomattavan lyhyt vuosityöaika miehiin verrattuna, he halusivat lyhentää sitä enemmän kuin miehet Erkki Laukkasen työntekijäjärjestöille SAK, AKAVA ja STTK tekemänsä tutkimuksen mukaan. (Erkki Laukkanen: ”Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus”.

PALUU