11. Kumpi sukupuoli on väkivaltaisempi lähisuhteessa?

A. Mitä väkivallalla tarkoitetaan? Tässä puhumme lähisuhdeväkivallasta, joka kattaa myös lapset ja sikiöt. Ja väkivalta-käsite kattaa tässä sekä psyykkisen että fyysisen väkivallan vaikka sitä ei olisikaan kriminalisoitu.

B. Väkivaltatilastoja on kahdenlaisia: Toiset perustuvat ulkopuolisen havaitsemiin tapahtumiin, toiset ovat kyselytutkimuksia. Tositapahtumat hätäkeskuksen toiminnasta osoittavat, ettei sinne haluta ilmoituksia miehiltä naisten väkivallasta. Aamulehdessä 1.11.2018 oli artikkeli ”Miksi nainen lyö?” Pia Keiskin naisen väkivaltaa käsitelleen väitöskirjan jälkeen. Artkkelissa haastateltu Miessakit ry:n hankekoordinaattori Tommi Sarlin kertoo näin: ” (miehillä) Ilmoituskynnys on korkea, sillä kulttuuriseen mieskuvaan ei sovi olla helisemässä naisen kanssa. Arviolta 3-4 % miehistä ilmoittaa väkivallasta poliisille.”

Tilastotieteessä pitää ottaa huomioon se, että kyselytutkimuksissa vastaajat pyrkivät olemaan sosiaalisesti hyväksyttäviä. Siksi yleensä kyselytutkimuksia käytetäänkin ottamaan selvää ihmisten mielipiteistä, asenteista, ennakkoluuloista ja mielikuvista. Faktatietojen keräämiseen ne eivät aina sovellu. Siksi kyselytutkimukset ovat epävarmoja tietolähteitä arvioitaessa naisten väkivallan osuutta. Emme osaa sanoa, johtuuko miesten vaikeneminen naisen väkivallasta toksisesta patriarkaatista vai toksisesta matriarkaatista.

C. Väkivallan tulokset voivat olla erilaista miehillä ja naisilla. Aseettomassa fyysisessä väkivallassa miehet aiheuttavat enemmän vahinkoa, onhan naisten suurten lihasten lihasvoima vain noin 60 % miesten lihasvoimasta. Teräaseella tapahtuvat vakavat teot lienevät suunnilleen yhtä yleisiä.  Cumbrian yliopiston tutkimus osoitti naisten olevan miehiä useammin” ‘intimate  terrorists’, meaning that they are verbally and physically violent towards a partner”.

Naiset ovat miehiä väkivaltaisempia lapsia kohtaan ja melkoinen osa raskaana olevista naisista vahingoittaa sikiöitä tupakan, alkoholin ja huumeiden nauttimisella. Haitat seuraavat tutkimusten mukaan syntyviä lapsia heidän elämänsä loppuun asti. 

Yhteenveto 

Edellä esitetyin perustein emme löydä sille väitteelle perusteluita, että miehet olisivat keskimäärin väkivaltaisempia kuin naiset sellaisten lähisuhdetilastojen mukaan, jotka kattavat psyykkisen ja fyysisen väkivallan ja jossa ovat mukana myös lapset ja sikiöt.

 

Täällä tilastoja ja asiantuntijalausuntoja miesten ja naisten väkivallasta

 

PALUU