11. Tilastoja lähisuhdeväkivallasta

A: Faktatilastoja

A1. Stakesin tilastot vuonna 2005

Stakes 2005 tilasto: ”Sairaalahoitoa vaatineet parisuhdepahoinpitelyt”. Uhreista oli 35 % naisia. Mielenkiintoista on, että Stakes joko lopetti tilastojen pidon tai sitten se on lopettanut tilastojen julkaisemisen. Miksiköhän?

A.2 Yleisradion verkkosivut 2010 

http://yle.fi/uutiset/torkea_perhevakivalta_kohdistuu_miehiin_naisia_useammin/5487134

Miehet joutuvat perheessä törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen uhriksi jopa useammin kuin naiset. Perheväkivallan miesuhrien näkökulma on suomalaisessa tutkimuksessakin jäänyt syrjään.

Nainen syyllistyy puolisonsa törkeään pahoinpitelyyn tai henkirikoksen yritykseen vähintään yhtä usein kuin mies. Tilastokeskuksen mukaan mies on uhrina jopa hieman useammin kuin nainen, vaikka luvut ovatkin lähellä toisiaan.

Vuonna 2008 perheessä törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen kohteeksi joutui 116 miestä ja 111 naista. Nämä ovat poliisin tietoon tulleita tapauksia. Vielä edellisvuonna naiset olivat uhreina useammin, mutta luvut olivat melko lähellä toisiaan silloinkin.

Tutkija Venla Salmi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta toteaa, että perheväkivallan miesuhrien näkökulma on suomalaisessa tutkimuksessakin jäänyt syrjään.

A3. Uuden Suomen artikkeli  8.6.2011 12:39   Nainen hakkaa yhtä paljon

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/112909-miesten-karsimys-heratti-%E2%80%93-nainen-hakkaa-yhta-paljon

Miesten kokema väkivalta parisuhteessa on yhtä yleistä kuin naisiin kohdistunut parisuhdeväkivalta. Miehet tosin saavat kokemastaan väkivallasta tavallisesti lievempiä vammoja kuin naiset. Tiedot selviävät Euroopan kriminaalipolitiikan laitoksen erikoistutkija Markku Heiskasen kokoamasta tilastosta. Hänen mukaansa 16 prosenttia miehistä kokee väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Luku on yhtä suuri kuin naisilla.

Heiskasen tutkimus on julkaistu internetissä täällä:

http://www.heuni.fi/Etusivu/Publications/HEUNIreports/1284990374295 

A.4 Päihdeäidit

Yhä useampi odottava äiti käyttää päihteitä

Turun Sanomat 13.6 2011 05:01:36

Alkoholia tai huumeita käyttävien odottavien äitien määrä kasvaa Suomessa. Turun Sanomien selvitys paljastaa, että sekä Helsingin ja Uudenmaan, Pohjois-Savon että Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yliopistollisiin keskussairaaloihin tulee yhä enemmän päihdeäitejä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin naistenklinikan osastonylilääkärin Jukka Uotilan mukaan päihdeäitien määrä on yli kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa. 

HUS:n naistenklinikan ylilääkäri Erja Halmesmäki kertoo, että vuodessa hoidetaan noin 150 päihdeongelmaista synnyttäjää. Määrä on hienoisessa kasvussa: aiempina vuosina päihdeäitejä on käynyt 130–140 vuodessa. 

A.5 Vauvojen pahoinpitely

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074305906/Tyksiin+tuodaan+pahoinpidelty+vauva+keskimaarin+joka+toinen+viikko

Kotimaa Turun Sanomat 12.9.2008 2:31

Tyksiin tuodaan pahoinpidelty vauva keskimäärin joka toinen viikko

Tyksin lastenklinikan osastolla 411 hoidetaan noin 25 pahoinpideltyä lasta vuodessa.

Vauvojen pahoinpitelyn arvellaan paljastuvan aiempaa paremmin. Etua on ollut Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskuksen Stakesin 2003 antamasta ohjeistuksesta viedä kaikki pahoinpitelyepäilyt tutkittaviksi keskussairaaloihin.

Ensi- ja turvakotien liitto arvioi, että fyysistä pahoinpitelyä kokee prosentti vauvoista. Suomessa syntyy vuosittain 58 000 vauvaa. Henkisestä kaltoin kohtelusta kärsii liiton mukaan noin neljä prosenttia vauvoista. Ensi- ja turvakotien liitto varoittaa, että kaltoin kohtelu on yleensä merkki äidin voimien loppumisesta, joka saattaa kärjistyä jopa väkivallaksi. 

B. Asiantuntijalausuntoja 

B1. https://www.aamulehti.fi/a/201358246     Hannu Lauerma kertoo, että nuori tai keski-ikäinen mies joutuu selvästi useammin puolisonsa pahoinpitelemäksi kuin samanikäinen nainen.

B2. Suomessa altistuu vuosittain noin 1800-3000 lasta odottavan äidin vaarallisille alkoholin tai huumeiden määrille ja  noin 300-400 vauvaa syntyy enemmän tai vähemmän vammaisena niiden seurauksena. On ehdotettu jopa päihdeäitien pakkohoitoa ongelman vähentämiseksi.

Lähde: http://www.norio-keskus.fi/files/4613/7717/7136/FAS.pdf

B3. Tupakka on alkoholiakin suurempi vaara sikiölle. Äidin tupakanpoltto aiheuttaa moninkertaisen keskosvaaran ja keskosilla ovat moninkertaisesti suurempi vaara kuolla tai syntyä vajavaisina kuin normaaliaikaisilla lapsilla. Asiantuntijoiden mukaan keskosten ongelmat seuraavat lasta läpi eliniän. Niinpä lääkärit ovat arvioineet, että suomalaisten odottavien äitien tupakanpoltto on vaarallisempi pahe kuin alkoholinkäyttö. Noin 10 % äideistä tupakoi koko raskauden ajan.

Lähteet: http://www.vau.fi/raskaus/Terveys/Elamantavat/Jos-tupakoit-sikiokin-tupakoi/

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/tupakointi-raskauden-aikana-tulee-lapselle-kalliiksi/

B4. https://www.nainen.com/tupakointi-vahingoittaa-syntymattoman-lapsen-maksaa/

Kantasolututkimuksessa on selvitetty, miten tupakointi vaikuttaa syntymättömään lapseen, kertoo BBC. Edinburghin yliopiston tutkijoiden mukaan tupakan sisältämät kemikaalit ovat erityisen haitallisia kehittyville maksasoluille. Tupakan vaikutuksia syntymättömään lapseen tutkittiin alkion kantasolujen avulla. Tutkijat havaitsivat myös, että tupakan kemikaalit vaikuttavat eri tavoin sikiöihin riippuen siitä, olivatko ne tyttöjä vai poikia. Poikien kudoksissa havaittiin arpeutumista, kun taas tytöillä todettiin enemmän vaurioita solujen aineenvaihdunnassa. Tupakka sisältää noin 7 000 eri kemikaalia, ja sen polttaminen voi aiheuttaa sikiölle pysyviä vaurioita. Tutkijoiden mukaan tutkimus on osa jatkuvaa projektia, jossa pyritään ymmärtämään, miten raskaana olevien naisten tupakointi voi vahingoittaa sikiötä. ”Tuloksemme valaisevat sitä, miten perustavanlaatuisia eroja tupakoinnilla on eri sukupuolisiin sikiöihin.”

Lähde: BBC      http://www.bbc.com/news/uk-scotland-40084844 

B5. http://annakontula.fi/2019/01/22/nainenkin-voi-lyoda-mika-sen-sanomisessa-on-niin-vaikeaa/ 

22. Tammikuu 2019    Nainenkin voi lyödä – mikä sen sanomisessa on niin vaikeaa? 

Vuosituhannen ensimmäisellä kymmenellä Suomessa käytiin varsin laajaa keskustelua käsitteistä. Oli nimittäin huomattu, että myös mies saattoi olla suhteessa väkivallan uhri, ja nainen tekijä. (Mies on useammin tekijä poliisin tietoon tulevissa lievissä pahoinpitelyissä ja henkirikoksissa, mutta törkeissä pahoinpitelyissä ja tapon yrityksissä luvut menevät tasan.)

Tilastollisesti pienen lapsen suurin väkivaltariski ovat omat vanhemmat, erityisesti äiti.

B6. https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/valtaosa-perhesurmista-aitien-tekemia/606365/

Valtaosa perhesurmista äitien tekemiä

Kotimaa 20.9.2012 19:32

Riikka Tuomivaara

Sisäasiainministeriön julkaisemasta perhesurmien taustoja käsittelevästä tutkimuksesta selviää, että valtaosa perhesurmista on äitien tekemiä. Tuloksia esiteltiin Oulussa Varjosta valoon -seminaarissa, jonka järjesti Oulun ensi- ja turvakoti ry. 

Tutkimuksen mukaan vuosien 2003 ja 2012 välillä Suomessa tehtiin 35 perhe- ja lapsensurmaa, joissa menehtyi 55 ihmistä. Heistä seitsemän oli puolisoita ja 48 lasta. 35:stä surmatapauksesta 24 oli äidin ja 11 isän tekemää.

”Tämän on tieto, joka ei ole tullut mediassa ilmi. Surmia tulee käsitellä nykyistä laajemmalla skaalalla”, sanoo väkivallan riskiä arvioivan Marak -työryhmän puheenjohtaja Siskomaija Pirilä.

B7. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005963212.html

Äitien päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttäminen

Kotimaa Julkaistu: 12.1. 2019 2:00

Elisa Rimaila HS

Kun Anna Trygg ottaa esiin peukalon­kokoisen sikiö­nuken, on tosi kyseessä – Odottava äiti pitää saada käsittämään, että päihteistä kärsii ihan oikea pikku­ihminen. Raskaana olevien naisten tupakointi on Suomessa pysynyt samana jo yli kolme vuosikymmentä, vaikka sen haitoista on puhuttu kymmeniä vuosia.

Trygg työskentelee Tampereen kaupungin lastensuojelun avopalveluihin kuuluvassa perhetukikeskus Päiväperhossa, jonka asiakaskunta koostuu päihdeäideistä ja heidän lapsistaan. Useimmat aikuisasiakkaista ovat sekakäyttäjiä, lähes kaikki tupakoivat. Useimmiten naiset käyttävät buprenorfiinia, amfetamiinia ja kannabista.

Tupakoinnin vaarat kehittyvälle sikiölle ovat ilmeisiä, ja niistä on valistettu kansalaisia jo vuosikymmenten ajan. Silti lähes joka kuudes raskaana oleva suomalaisnainen tupakoi. Alle 20-vuotiaista raskaana olevista naisista vuonna 2017 tupakoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan melkein puolet, 42 prosenttia.

Tupakoivan keskenmenoriski on jopa 33 raskautta sadasta, kun tupakoimattomilla vastaava luku on 10–15 raskautta sadasta. Tupakointi vähentää sikiön kudoksiin kulkeutuvan hapen määrää ja voi aiheuttaa kehityshäiriöitä. Nuuskan haitat ovat verrattavissa tupakanpolttoon eikä raskaana oleville suositella sähkötupakkaakaan. Lähde: Duodecim terveyskirjasto, THL

PALUU ETUSIVULLE