2. Huomioidaanko Suomen virallisessa sukupuolten palkkaeron laskennassa ero miesten ja naisten tekemissä vuosityötunneissa?

Ei huomioida. Tietoa tehdyistä työtunneista ei edes ole Tilastokeskuksen palkka-aineistossa kuukausipalkkaisille. Eikä sitä löydy työnantajiltakaan kaikille työntekijöille. Näin ollen STM:n tasa-arvoyksikkö, YLE ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Kaisu Aro (TV:n haastattelussa) puhuvat muunneltua totuutta, kun väittävät, että tehdyt työtunnit huomioidaan.

KYLLÄ-huomioidaan väittävät seuraavat tahot

STM:n tasa-arvoyksikön Outi Viitamaa-Tervonen, joka toimii mm. Samapalkkaisuusohjelman koordinaattorina, jakaa julkisesti kirjallista lausuntoa, jossa hän sanoo: ” "Jotta erilaiset työtuntimäärät eivät vaikuttaisi, on katsottu selkeäksi tarkastella säännöllisen työajan ansioita." Hän siis väittää, että säännöllinen työaika huomioi erilaiset työtuntimäärät. Se ei ole totta. Säännölliseen työaikaan kuuluvat kaikki maksetut tunnit, kuten loma-aika, arkipyhät, sairaspoissaolot jne. Esimerkiksi 40-tuntia viikossa tekevän säännöllinen vuosityöaika on noin 2080 tuntia, mutta todelliset tehdyt työtunnit vuodessa noin 1750. 

YLE:n toimittaja Matti Heimonen kysyi: "Kysytäänpä Samapalkkaisuusohjelman pomolta, olisiko hänen mielestään kohtuullista tutkia, onko vertailtujen miesten ja naisten tekemä työaika vuosittain sama?"  Outi Viitamaa-Tervonen vastaa: "Siihen en osaa ottaa kantaa. Tässä on pyritty vakiomaan se, että se on sama, sikäli kun olen tätä ymmärtänyt. Mutta kuten sanottu, niin niin en ole tilastotieteilijä enkä.... Samapalkkaohjelman mittari on vuonna 2006 sovittu ja työpanos on tässä vakioitu tässä ansiotasoindeksissä." Ohjelma löytyy YLE Areenasta.

YLE:n juontaja Kirsi Heikel sanoi A-talk ohjelmassa 20.11.2014 (areena.yle.fi/tv/2226508): ” Jos nainen saa euron, mies saa euro kaksikymmentä senttiä. Ja kaikki te hyvät katsojat, jotka sanotte ja olette meillekin kommentoineet tätä asiaa tänä päivänä, että tämä johtuu siitä, että miehet tekevät enemmän töitä, niin minulla on teille huonoja uutisia. Niin tästä luvusta on tosiaan siivottu kaikki nämä työtunnit.”  Miesten tasa-arvo ry pyysi oikaisua YLE:n väitteeseen, mutta Julkisen sanan neuvosto hylkäsi pyynnön tällä perusteella: "Yleisradio korosti oikaisun hylkäyspäätöksessä, että ohjelmassa esitetyt tiedot perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön palkkavertailuun, jossa tehdyt työtunnit on oikaistu." Päätöksen liitteenä on Outi Viitamaa-Tervosen ensimmäisessä kappaleessa mainittu kirjallinen lausunto. Näin toimii feministinen hyväsisko-verkosto. Yleisradion sloganiksi sopiikin hyvin: ”Meitä ei kiinnosta totuus, sillä me olemme aina oikeassa”.

STM:n tasa-arvoyksikkö, YLE ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Kaisu Aro (haastattelu TV:ssä) ovat sitä mieltä, että tehty työaika eli kvantitatiivinen työpanos on huomioitu ansiotasoindeksiaineistosta lasketussa miesten ja naisten palkkaerolaskelmassa, missä naisen euro on 84 senttiä.

EI-huomioida sanovat seuraavat:

Tilastokeskus vastaa sähköpostilla kysymykseen: Onko tehdyt työtunnit huomioitu palkkaerolaskelmassa? näin: ”Ansiotasoindeksissä ei mitata työaikaa. Kuukausipalkkaisilla säännöllisen työaika on se, mitä kullakin sopimusalalla on säännölliseen työaikaan määritelty. Tuntipalkkaisten keskikuukausiansiota laskettaessa työajan oletetaan olevan keskimäärin 170 tuntia kuukaudessa.”

Yhteenveto

Emme ole löytäneet Tilastokeskukselta mainintaa, että tehdyt työtunnit olisi huomioitu. Eihän palkka-aineistossa ole kuukausipalkkaisilla edes tietokenttää, johon tehdyt työtunnit voisi kirjata. Ja vaikka siellä olisi kenttä tehdyille työtunneille, sitä ei ole työnantajilla olemassa kaikille työntekijöille. Eikä sellaista kirjanpitoa edes vaadita Työaikalaissa kaikilta työntekijöiltä ja kaikista töistä. Oikea vastaus on: Eroa tehdyissä työtunneissa EI huomioida.

PALUU