4. Paljonko naisen euro on, jos laskemme sen tasa-arvoisesti?

Jos laskemme palkkaeron Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja päätösten mukaan naisen euro on noin 114 senttiä. 

Niin kuin tamperelaiset työelämän tutkijatohtorit Satu Ojala, Pasi Pyöriä, Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen osoittivat kirjassa ”Työelämän myytit ja todellisuus”, naisen euro on 99 senttiä tehtyä työtuntia kohden. 

Siihen tulee tehdä seuraavat korotukset tasa-arvomielessä

- 2 senttiä tuntiperustaisista ylitöistä, joita miehet tekevät enemmän

- 3 senttiä ei-syrjivien lisien poistosta, joita miehet saavat enemmän

- 10 senttiä naisten 7,8 vuotta pidemmän eliniän eläkevaikutuksesta

- 4-8 senttiä asevelvollisten miesten ilmaisten työtuntien vaikutus tuntipalkan laskennassa

Eli naisen euro on noin 118-122 senttiä, jos laskemme sen tasa-arvoisesti. Pidämme asevelvollisuutta miehiä syrjivänä Perustuslain 6 § mukaan tulkittuna.

Lisäksi on otettava huomioon, että suuremman ahkeruutensa johdosta miesten palkkaverotusaste on noin 4-5 % korkeampi kuin naisten. Eli pankkitilille pankkiin nainen saa rahaa tunnin työpanoksesta elinikäisenä palkkana ja palkkaan sidottuna eläkkeenä noin 122 – 127 % siitä, mitä miehelle maksetaan vastaavasta tunnin työpanoksesta.

 

PALUU