6. Paljonko on selittämätön palkkaero?

Jos lähdemme tänä vuonna julkistetusta luvusta ”naisen euro on 84 senttiä”, niin siinä selittämätöntä palkkaeroa on 16 %. 

Seuraavat seikat selittävät palkkaeroa, kun laskemme sen tasa-arvoisesti 

A. Naisten tehdyt vuosityötunnit (kvantitatiivinen tuottavuus) ilman tuntiperustaisesti korvattuja ylityötunteja ovat noin 83 % miesten työtunneista, se selittää noin 17 %.

B. Miesten ei-syrjivät palkanosat (ei-syrjivät lisät) selittävät vähintään 3 %.

C. Naisten 7,8 vuotta pidempi elinikä tuottaa heille eläkehyötyä noin 10 %.

D. Jos hyväksymme asevelvollisuuden olevan epätasa-arvoista, asevelvollisten ilmaiset maanpuolustustunnit selittävät palvelusajan pituudesta riippuen 4-8 %. keskimäärin noin 6 %. 

Kun selityksiä 16 %:n "palkkaerolle" löytyy 34-38 %, niin naisen euro onkin jo noin 118-122 senttiä.


Lisäselityksiä palkkaerolle EU:n, YK:n ja ILO:n mukaan antavat mm.

- erot työkokemuksessa (miehille karttuu 25 % enemmän työkokemusta vuodessa)

- erot kvalitatiivisessa tuottavuudessa (provisiot, urakkalisät, tuotanto- ja tulospalkkiot jne)

- esimiesasema (miehet toimivat naisia enemmän esimiesasemassa)

PALUU