9. Onko insinööreillä parempi palkkataso kuin sairaanhoitajilla?

Tästä on tarkempi tutkimus julkaistu osoitteessa       https://issuu.com/staatus
Tasa-arvosanomat 1/2017, artikkeli sivulla 5: Ovatko sairaanhoitajat palkkakuilussa insinööreihin verrattuna?
 

Tässä yhteenveto artikkelista

Vuoden 2015 tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan insinöörien (ammattiryhmä 311) keskiansio kuukaudessa oli 3764 euroa ja sairaanhoitajien (ammattiryhmä 322) 3017 euroa. Eli tasoittamaton/korjaamaton ero ansioissa (unadjusted gender monthly pay gap) on 19,8 % insinöörien hyväksi.

Tasoitamme/korjaamme sitä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vuoksi seuraavasti:

  1. Tehtyjen työpäivien ero vuodessa on 11,9 %                               (+ insinööreille)
  2. Normityöviikon työtuntien ero on 9,3 %                     (+ insinööreille)
  3. Asevelvollisuuden haitta insinööreille on 4 - 8 %                          (+ insinööreille)
  4. Sairaanhoitajien ansioissa olevat piiloetuudet ovat noin 10 %   (+ insinööreille)
  5. Insinöörien paremman koulutuksen vaikutus on noin 2 %          (+ insinööreille)
  6. Insinöörien pidemmän työkokemuksen vaikutus on noin 5  %   (+ insinööreille)
  7. Sairaanhoitajien pidemmän eläkkeen vaikutus on noin 8-10 %  (+ insinööreille) 

Yhteensä tasoitettavaa/ korjattavaa on noin 50 %. Sairaanhoitajien ja insinöörien välinen korjattu tuntipalkkaero (adjusted gender wage gap) on sairaanhoitajien hyväksi noin 20 %.

 

PALUU