Kopernikus (1473-1543) ja minä (1943- )

Kopernikuksella ja minulla on  mielenkiintoisia yhtymäkohtia (sen lisäksi, että synnyin 400 vuotta Kopernikuksen kuolinvuoden jälkeen).

Tähtitieteelliset tutkimuksensa, joista hänet parhaiten tunnetaan, Kopernikus teki vapaa-aikoinaan. Niin minäkin omat tutkimukseni.

1A. Aristoteles lienee ollut ensimmäinen, joka väitti, että maa kiertää aurinkoa. Kopernikus ei siis ollut ensimmäinen.
1B. Suomessa jokainen vähänkin itsenäisesti ajatteleva tutkija on pystynyt päättelemään jo ennen minua, että vapaassa markkinataloudessa ei
voi olla mahdollista,  että puolet työvoimasta (= naiset) olisi 20 % halvempaa työvoimaaa kuin se toinen puolisko (= miehet).

2A. Kopernikus oli ensimmäinen, joka osoitti laskelmiin pohjautuen, että "maa kiertää aurinkoa"- teoria selittää paremmin taivaan ilmiöt.
2B. Minä olin ensimmäinen tutkija, joka osoitin omin laskelmin, että "naisen euro on 80 senttiä" - laskelmia ei ole tehty tasa-arvoperiaatteiden
mukaisesti. Vuonna 2011 Tilastokeskuksen pääjohtaja vahvisti asian.                              
                            
3A. Katolinen kirkko ja Martin Luther vastustivat Kopernikusta ja katolinen kirkko julisti hänen laskelmansa pannaan vuonna 1616.
3B. Samapalkkaohjelma ja Helsingin Sanomien älykköraati ilmoittivat, että minun laskelmani on väärin tehty. "Naisen euro on 80
senttiä"-totuuden kannalla ovat mm. Presidentti Tarja Halonen, hänen aviopuolisonsa, Suomen neljä viimeisintä hallitusta, Tilastokeskus,
Samapalkkaohjelma (eli hallitus, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt), STM:n tasa-arvoyksikkö, Yliopistot ja useat väitöskirjat eri yliopistoista.
Kai nämä yhdessä vastaavat nykyisin arvovallaltaan katolista ja ev.lut. kirkkoa?

4A. Kopernikuksen malli hyväksyttiin vasta yli sata vuotta myöhemmin. Mm. Galilei joutui inkvisition painostuksesta myöntämään
virallisesti, että aurinko kiertää maata. Tutkijat ovat myöhemmin osoittaneet täysin aukottomasti,  että maa kiertää aurinkoa.  
Siihen luottaa nykyään ihmiskunnan valtaisa enemmistö USA:n ulkopuolella. Osa ihmisistä uskoo edelleen, että aurinko kiertää maata ja että
"Suomessa naisen euro on 80 senttiä". Uskon asioihin ei kannata yrittää vaikuttaa tieteen keinoin, se on ilmiselvää.           
4B. Olen varma, että vuonna 1999-2000 naiset saivat enemmän palkkaa tehtyä vuosityötuntia kohden kuin miehet, kun laskenta tehdään
siten kuin ILO 100 - sopimus ja EU määräykset palkan käsitteen määrittelevät. Tästä lyön vaikka vetoa!!!!

Suuresta mullistuksesta saatetaan käyttää laatusanaa ”kopernikaaninen”. Aika näyttää, miten mullistavia minun tutkimukseni ovat
palkkatasa-arvoajattelussa Suomessa ja maailmalla. Sillä ei muuallakaan ole tajuttu, kuinka tasa-arvoinen palkkavertailu tulee tehdä.
Suomessa pieni joukko naistutkijoita päättää monopoliasemassa, miten palkkavertailut tehdään. Siihen on saatava muutos.
 Paluu