Muiden "tasa-arvotutkimusten" arvosteluja, uusin ylinnä                     Paluu

26.8.2016 Milja Saari väitöskirja: Samapalkkaisuus - neuvoteltu oikeus : Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä
                                                          korporatistisessa  Suomessa
13.3.2016 STM Raportteja 2010:10, Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen - menetelmän arviointi
12.3.2016 STM:n Raportteja 2016:10, Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen - data ja vääriä väitteitä
23.2.2016 Matti Keloharju, Samuli Knüpfer, Joacim Tåg: Equal Opportunity? Gender Gaps in CEO Appointments and Executive Pay, Working Paper 16-092