STAATUS  -  Sukupuolten tasa-arvon tutkimusseura

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on sukupuolten tasa-arvon tutkiminen, tasa-arvotutkimisen edistäminen ja tasa-arvotutkimustiedon jakaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. pyrkii vaikuttamaan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, tasa-arvopolitiikkaan ja asenteisiin siten, että tarkoituksessa             määritellyt päämäärät saavutetaan

2. pyrkii edistämään ja tukemaan tarkoitukseensa liittyvää tasa-arvotutkimusta Suomessa
3. tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja medialle ja viranomaisille
4. järjestää tasa-arvotutkimusta edistäviä esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja
5. osallistuu esitelmätilaisuuksiin, konferensseihin ja seminaareihin
6. tuottaa, kerää, tallentaa ja välittää tietoa tasa-arvotutkimuksesta
7. harjoittaa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä vastaavista asioista kiinnostuneiden tahojen kanssa

8. tekee miesten ja naisten välisen tasa-arvon tutkimusta
9. toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi

                                                                                                                            Paluu