Tekijän henkilötiedot

Pauli Sumanen, s. 1943

Koulutus
Opiskellut Helsingin Yliopistossa 1962-1967 matematiikkaa, tilastotiedettä, fysiikkaa, kansantaloustiedettä, kemiaa ja tähtitiedettä. Luonnontieteiden kandidaatti 1965.
Reservin vänrikki.
Lukematon määrä tietojenkäsittelyalan kursseja. Mm. ohjelmoinut yhdeksällä eri ohjelmontikielellä.

Työkokemus
Yli neljänkymmenen vuoden työkokemus valtion, kunnan ja yksityiseltä sektorilta:
Hämeen Maanviljelysinsinööripiiri (valtio)
Kuoreveden Tiili Oy  (2- ja 3-vuorotyö, suora urakka, ryhmäurakka)
Posti- ja telelaitos (postinkanto, pyhätyö)
Kuoreveden Sähkö Oy (suora urakka)
Kuoreveden Kunta
Kansaneläkelaitos
Suomen Armeija  (palkaton pakkotyö)
Osuuskauppojen Keskusosuuskunta (OTK) (päättyvä 3-vuorotyö)
Berner Oy
Wihuri Oy
Teknos-Maalit Oy
Kone Oy
Tilintarkastusyhteisö Hallbäck&Sundholm
Oy Forsström Ab (tlintarkastustoimisto)
Tilintarkastajien Oy
Valtionrautatiet
Oy Carrus Ab (Volvo Bus Finland)  (suora urakka, urakkalisä, ryhmäurakka)
Oy Falck Security Ab (Group4Falck) (päättymätön 3-vuorotyö)
Eläkkeelle 2003

Vapaaehtoistyötä:
Kuoreveden Seurakunta
Hyvinkään Rasti ry
Vesijako-järven Suojeluyhdistys ry

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että Suomessa tulee vallita perustuslain mukainen yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja samanarvoisuus miesten ja naisten välillä.   Miesten ei tule saada yhtään enempää kuin naistenkaan, mutta heidän ei tule myöskään tyytyä yhtään vähempään.

Paluu lähtösivulle