Kokopäivätyötä tekevien naisten ansiot olivat vuonna 1999-2000 82,1 % miesten ansioista

                                                                  Korjaus-%   M=Miehet          N=naiset                                        Naisten keskituntipalkka % miesten palkasta

Korjaus 1: Opettajat mukaan                                          M + 0,18 %       N + 0,7 %                                                                                    82,51 %

Korjaus 2: Ylitöiden poisto                                             M - 1 %                                                                                                                 83,34 %

Korjaus 3: Palkaton ylityö                                               M -1,37            N – 0,91 %                                                                                   83,72 %

Korjaus 4: Eripituinen työaika                                         M + 3,0 %        N + 13,2 %                                                                                    92,01 %

Korjaus 5: Epämukavan työajan lisät                                                                                                                                                    Ei luotettavaa tietoa

Korjaus 6: Olosuhdelisät:                                                M - 0,5 %                                                                                                               92,47 %

Korjaus 7: Asevelvolliset mukaan                                    M - 4,2 %                                                                                                               96,52 %

Korjaus 8: Urakkatyölisien poisto                                                                                                                                                             Ei aineistoa

Korjaus 9: TEL-maksu tasa-arvoiseksi                                                     N (yli) + 5 %                                                                                 101,3 %

Korjaus 10: Ylityökorvaukset, jotka sisältyvät palkkaan on poistettava                                                                                                        Ei aineistoa

Korjaus 11.Ruokatunnin yhtäläinen käsittely                                             N + 0,97 %                                                                                   102,3 %

Korjaus12. Prostituoidut mukaan                                                             N + 3,8 %                                                                                     106,2 %

Korjaus13. Nettoansiotarkastelu                                    M - 4 %                                                                                                                  110,4 %

Korjaus 14. Sairasajan palkka                                                                 N + 1 %                                                                                        111,5 %

Korjaus 15. Näkymättömät palkkaedut                                                    N + 3 %                                                                                        114,9 %

Korjaus16. Erot työtehossa                                                                                                                                                                     Ei mittaustuloksia

Korjaus17. Työmatka-aika huomioon                             M -0,9 %                                                                                                                 115,9 %

Eli nainen saa yli 115,9 senttiä jokaiselta tekemältään työtunnilta kun mies saa euron.