Suunnitteilla olevia lisäyksiä/muutoksia/ korjauksia mahdolliseen toiseen painokseen:

  1. Ns. leskeneläke (=perhe-eläke)

Rahat leskeneläkkeeseen kerätään palkoista, eli miesten palkoista kerätään noin 55 % ja naisten palkoista noin 45 %. Kuitenkin leskeneläkkeen saajista on naisia 86 % ja miehiä 14 %. Melkoinen tulonsiirto miehiltä naisille! Leskeneläkemeno on 12,3 % vanhuuseläkemenoista, eli ei mitenkään vähäinen.

Tässä KELA:n sivuilta tietoa:
_____________________________________________________

Perhe-eläke

Perhe-eläke voidaan myöntää työeläkelakien piiriin kuuluneen henkilön kuoleman jälkeen edunjättäjän lapselle, leskelle tai entiselle puolisolle. Myös rekisteröidyn parisuhteen puoliso on perhe-eläketurvan piirissä.

Vuonna 2008 työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä maksettiin 263 000 leskelle ja 17 600 lapselle. Leskeneläkettä saavien määrä kasvaa vuosittain, kasvu on kuitenkin vuosi vuodelta hidastunut. Vuonna 2008 kokonaismäärä kasvoi vain 150:llä. Edellisinä vuosina määrä on kasvanut lähes tuhannella ja vuosituhannen vaihteessa jopa useilla tuhansilla vuosittain. Vastaavasti lapseneläkettä saavien määrä pienenee useampia satoja vuodessa. Perhe-eläkkeen alkaessa ei henkilöä katsota eläkkeelle siirtyneeksi.

Vuodesta 1990 lähtien myös mieslesket ovat voineet saada perhe-eläkkeen. Kaikista vuonna 2008 työeläkkeenä leskeneläkettä saavista oli miehiä 14 prosenttia eli 36 300.

Eläkemeno 1 499,4 miljoonaa euroa eli 8,8 % kaikista työeläkemenoista. Vastaavasti vanhuuseläke oli 12 128,3 miljoonaa.

______________________________________________________

  1. Mitä soopaa Tilastokeskus lähettääkään EU:lle?

Niin kuin kirjassani olen osoittanut, naisen keskituntipalkka on suurempi kuin miehen Suomessa. Kuitenkin Tilastokeskus jostain syystä ei osaa laskea keskituntipalkkaa edes hehtaarille oikein. EU:lle lähetetään koko ajan tietoa, että naisen keskituntipalkka on Suomessa 20 % pienempi kuin miehen. Lähde on arvaus, sillä artikkelissa ei sanota, että tiedot ovat Suomen Tilastokeskukselta, mutta mistäpä muualtakaan ne olisivat? Artikkelin mukaan Suomessa naisten palkat ovat jopa EU:n keskiarvoa alemmat miehiin verrattuna, sillä viidennes = 20 %.

Ohessa lainaus Helsingin Sanomien artikkelista:
_______________________________________________________

HS - Talous - 4.3.2009

EU:n naiset tienaavat 17 prosenttia miehiä vähemmän

EU-maiden naisten keskituntipalkka ennen veroja on EU-komission mukaan 17 prosenttia pienempi kuin miehillä.

Suomessa naisten keskituntipalkka on komission mukaan viidenneksen miesten keskituntipalkkaa pienempi.

  1. Hieman lisätietoa työaikalisistä

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2007 yötyötä teki päätyössään 232 000 miestä ja 146 000 naista. Vuorotyötä tekevien määrää ei ilmoitettu. Eli miesten osuus oli 61 %. Tämä aiheuttaa sen, että myös epämukavan työajan korvauksista suurempi osuus maksetaan miehille. Koska vuorotyölisä ei ole ainakaan minun mielestäni tasa-arvon vastainen, niin lisän poisto palkkavertailusta alentaa miesten keskituntipalkkaa enemmän kuin naisten. Laskelmassani ei ole mitään lukuja vielä.

________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Mies- ja naisesimiehistä

Helsingin Sanomien toimittajan Marja Salmelan artikkelin 8.11.2009 mukaan lähes puolet suomalaisista työntekijöistä tekee töitä naispomon alaisuudessa ja kunnissa kahdella kolmasosalla on naisesimies.

Suomessa osuus naispomoja on EU:n suurin eli 39 %. Lähde: Työolotutkimus / Tilastokeskus 2005.

Eli kyllä naisetkin voivat halutessaan edetä esimiehiksi Suomessa.

_________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Ihmeellisiä perusteluita tasa-arvosta / Mikko Lehtonen

Helsingin Sanomissa oli 6.11.2009 Jyrki Räikän artikkeli: HS-raati: Nainen jää yhä miehen jalkoihin.

Professori Mikko Lehtonen sanoo mm. näin:” Naisten euro on edelleen 80 senttiä eivätkä miehet ja naiset osallistu samanveroisesti hoivatyöhön heteroperheissä.” Kyllä minä edellytän professoritasoiselta mieheltä, että hän perustaa tuon palkkaeroväitteensä johonkin tutkimukseen. Mikko Lehtosen perusteluun en löydä yhtään tutkimusta. Ja hoivatyön vähyyteen selitys on se, että miehet tekevät tutkimuksen mukaan yhteenlaskettua ansio- ja kotityötä enemmän kuin heidän kumppaninsa. Tässä tutkimus:     http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2007/01/hu1168255887102/passthru,pdf
Ei kai mieheltä enempää voi edes professori vaatia?

Pari viikkoa myöhemmin hän tuki Sofi Oksasta HS:n kulttuurisivuilla sanoen, että tutkimusten mukaan suomalaiset miehet ovat väkivaltaisia naisia kohtaan. Kaksi suoraa lainausta: ”Sofi Oksanen kanteli juuteille, että suomalaiset kiskovat viinaa ja hakkaavat vaimojaan hartiavoimin.” ja ”Eihän hänkään sanonut mitään, mitä tanskalaisetkaan eivät olisi jo tienneet tai suomalaiset tutkijat yhä uudestaan todeksi todistaneet.”

__________________________________________________________________________________________________________________________