Männernas och kvinnornas löneverifiering i Finland gjort enligt
ILO 100 paktens princip "lika lön från likvärdigt arbete" 

1. Männerna och kvinnorna har inte lika stora gjorda arbetstimmar per år i Finland

Från Finska Tidsandvändningsundersökning du får alla löntagares gjorda arbetstimmar per år enligt kön. Männerna gör
2087 timmar per år och kvonnorna 1677 timmar per år. Men den officiella löneverifiering i Finland är gjort mellan heltidsarbetande utan
övertidstimmar, så vi vill se också timmar tilla dessa grupper. 

Heltidsarbetande männer gör 2133 timmar per år och kvinnorna 1782 hours per år utan sådana övertidstimmar, som är betalade enligt timmar.
 Männerna gör ungefär 20 % mer arbetstimmar än kvinnorna i förvärvsarbete.

Notera, att i  Finland cheferna kan göra övertidstimmar utan att man följer övertidstimmar. De kan ha så kallad "totallön", som innehåller  lön
från både normala och övertidstimmar.

2. Heltidarbetande kvinnor får 81,8 % av heltidarbetande männernas inkomster i Finland.

I Finland (liksom i nästan alla andra länderna i EU också) manuell och adb-baserad lönesystemer innehåller inte gjorda arbetstimmar av personer,
som har månadslön. De har naturligt övertidstimmar i lönematerial. Endast arbetare, som är betald med timmelön, har gjorda arbetstimmar i lönematerial.

Så när vi verifierar männernas och kvinnornas inkomster i lönesytem, verifiering är baserat till förmodan, att männerna och kvinnorna har lika stora gjorda arbetstimmar. Det ser ganska naturligt, därför att nästan alla gör 7,5 timmar arbete per dag.

Men som vi ser från kapitel 1, likadan "normal" arbetstid menar inte att männerna och kvinnorna gör lika många arbetstimmar per år.

3. Vad är resultatet, när man gör verifieringen enligt ILO 100 (lika lön från likadant arbete)

Jag har gjort en förutsättning:: På en vardag en normal arbetstimme vid tiden 7-18 is är "ett likadant arbete".
Det menar att ekonomidirektörens arbetstimme är likvärdig som städarens arbetsimme, generalens arbetstimme är likvärdig med värnpliktgas arbetstimme, mannens arbetstimme är likvärdig med kvinnans arbetsimme.

Baserat på denna förutsättning mannen och kninnan får lika lön från likvärdog arbete i Finland.

Mannens och kvinnans lön per arbetstimme är lika stora i Finland.

_______________________________________________________________________________________
Det är bra, om en veteskaplig undersökning kan verifieras från en annan källa. Jag har hittat följande källor, som stöder mig:
1. Gjorda arbetstimmar (Notera, att i Finland ungefär 80 % av vuxna är gifta eller samboende)
    1a. Professor Hannu Piekkola har undersökt parförhållande vuxna. Han har resultatet att mannen i parförhållande gör
        förvärvsarbete 19,7 timmar mer än hans partner.
    1b. Doktor Hannu Pääkkönen har studerat i parförhållande levande vuxna, som båda gör heltidsarbete. Han hittade att
        mannen gör ungefär 9 timmar mer örvärvsarbete än hans pertner. 

2. Officiella löneverifieringarna i Finland.
Statistiska Centralbyrån i Finland publicerar sådana löneverifieringarr, som ger samma resultat, som till exempel skattesysytener. Och i skattesysytem finns inte gjorda arbetstimmar. Det stöder min påstående, att  de officiella siffrorna (kvinnans euro är 81,8 cent) är baserat på teoretisk arbetstid, inte på gjorda arbetstimmar.

3. Verifieringen "om lön per arbetstimme"
Kalkulerat från skattesystem du får resultatet, att kvinnornas nkomster är 77,2 % av männernas inkomster.
Från Arbetskraftstatistik hittar du siffran, att kvinnorna gör 78 % av männernas arbetstimmar per år.
Trots att båda statistiken innehåller jordbrukare och företagare, det är lätt att se, att inkomsten per timme är lika stor för både män och kvinnor i Finland. 

Slutsatser:

I Finland kvinnorna får 81,8 % av männernas inkomster, men det finns ingenting felt på det,
         därför att männerna gör motsvarande 20 % mer arbetstimmar per år än kvinnorna.
.
Lön per arbetstimme är lika stor för männer och kvinnor i Finland.

Jag är nöjd, om ni korrigerar fel i min undersättning. Ta gärna kontakt till paulisumanen at gmail punkt com.

Tillbaka