Min doktorsexamen (doctoral thesis in English), icke färdig

En kort beskrivning av mina undersökningar 

Vad har jag hittat från Sveriges statistiksidorna, titta och bli häpnade!!!

ILO konvention 100 från 1951
Se paragraph 1 och 3.3. De är de viktigaste
_________________________________________________


Verkligen gjorda arbetstimmar versus teoretisk arbetstid i Finland


Normalt vi tänker att jobba fulltid menar att båda köner gör arbete 37,5 timmar per vecka, men jag har studerat
saken och hittat att om kvinnan gör "vid svarven" 37,5 timmar per vecka, gör mannen 45 timmar per vecka.
Det här menar, att mannen gör 20 % mer arbetstimmar än kvinnan. Differensen mellan inkomster
 (heltidsarbetande kvinnan får i Finland 81,8 % av mannens inkomster), är således helt pågriplig.

Jag har studerat arbetstider och lönestatistik från 2004 and nu 2011 skrev jag den tredje boken om saken
"Vaiettua tietoa tasa-arvosta", offentliggjort av Kustannus HD (www.kustannushd.fi). Den har rättigheter
tills den första upplagan är utsåld, så jag ger här korta beskrivningar av mina undersökningar.


1. Helstidsarbetande männernas och kvinnornas arbetstimmar per år
    Slutsats: Männerna gör 351 arbetstimmar (ungefär 20 %) mer än kvinnorna per år.

2. Löneverifiering gjort enligt ILO 100- princip "lika lön från arbete av lika värde oberoende av kön"
    Slutsats: Männerna och kvinnorna har samma timlön,
                           när vi antar, att deras normal gjort arbetstimme är likvärdig.


3. Livslång verifiering per arbetsimme av löner och pensioner.
    Slutsats:  Mannen får från samma arbetsenhet 90 cent när kvinnan får en euro.

    Mannens euro är 90 cent i Finland!
__________________________________________________________________Tillbaka