Är kvinnans krona i Sverige 80 öre?   Neeeeeej, säger jag!

Jag har gjort löneverifieringen enligt ILO 100- princip också i Sverige från hela rikets arbetskraft.

1. Jag tog skattestatistik från år 2001 och hittade, att kvinnorna får totalarbetsinkomster 72,4 % av det som män får.
Källa: Statistiska Centarbyrån. Bearbetning av Inkomstfördelningsundersökningen 2001.

2. Jag tittade på tidsandvändningsundersökningen från år 2000-2001 (den är året runt undersökning, men börjar inte första januari).
Källa: Arbetskraftsundersökningen, SCB, 2000.

Kvinnorna i Sverige gör 72,4 % av de arbetstimmar män gör.
                                               
3. Slutresultat: Om en normal arbetstimme av man och kvinna ses likgiltiga, både kvinnor och män får ungefär lika stor lön per arbertstimme i Sverige kalkulerat från hela årets arbetstimmar och hela årets inkomster. Jag medger, att statistiken är inte eksakt 100% av samma bas, men ganska nära i alla fall. Min nogrannare undersökning från Finland (150 sidor) är gjort av heltidsarbetande män och kvinnor. I Finland får mannen 99 öre av samma arbetsenhet (t.ex. timme) som kvinnan gör. Jag väntar att någon gör en motsvarande eksakt undersökning från Sveriges material. (kontakta mig gärna: paulisumanen at gmail punkt com)

Kvinnans krona är ungefär 100 öre i Sverige.
___________________________________________________________________________________________________________________

Titta här, varför män jobbar mer förvärvstimmar per år i Finland

När jag skrev min undersökning i en stor tidning i Finland, kvinnorna bärjade skrika, att vi gör mycket, mycket mer  hemarbete. Jag medger att de gör mer, men sanningen i Finland är, att de män som sambor med en kvinna, gör 8,5 timmar mer förvärvsarbete + hemarbete än deras sambo eller hustru.

Hur är det i Sverige med dubbelarbete?

Från tidsandvändningsundersökning ni ser, att i åldergrupp 20-84 alla män gör mer summerat förvärvsarbete + hemarbete än kvinnorna. Titta statistiken här
Jag är säker, att om vi tar till statistiken bara samboende männer och kvinnorna, resultatet är likadant som i Finland, män gör mycket mer.

Tillbaka