Lyhyt kansanomainen selvitys tutkimuksesta

Olen tarkastellut miehen ja naisen palkkojen suhdetta panos-tuotos-analyysillä.
Siinä lasketaan, paljonko tietyn tuotantopanoksen tekeminen tuottaa rahallisena hyötynä.

Laskelmassani mies ja nainen tekevät koko ikänsä (20v-60v) samaa työtä samalla palkalla. Mies suorittaa asevelvollisuuden ennen työuransa alkua ja nainen synnyttää 1,8 lasta keskimäärin 30 vuoden iässä. Molemmat jäävät eläkkeelle 60-vuotiaina. Mies kuolee 72-vuotiaana ja nainen 78-vuotiaana.

Mikä hyöty (tuotos) oli miehelle samasta panoksesta verrattuna naiseen?

Suomessa verot, tel-maksut, kelamaksut jne ovat samat molemmille sukupuolille, joten kuukausiansiosta molemmat saavat käteensä yhtä paljon rahaa.

Ensiksi laskin elinikäisen tulon. Siinä ei ollut huomattavia eroja. Ainoa suurempi ero on, että varuspalveluksen vuoksi miehelle kertyy eläkeprosentteja noin yksi naista vähemmän, eli miehen lopullinen kuukausieläke on noin 1,5 % naista huonompi.Kun laskin mukaan naisen 18 vuoden eläketulon verrattuna miehen 12 vuoden eläketuloon, huomaamme, että naisen elinikäinen tulo (tuotos) on yli 10 % suurempi kuin miehen.  Palkkojen mukaan maksettavasta miesten tel-maksusta maksetaan naisten kolmen viimeisen vuoden eläkkeet. Yksityiset eläkevakuutukset lasketaan
eliniän riskin periaatteella mutta tel-maksuissa on tulonsiirto miehiltä naisille.

Tässä vaiheessa miehen euro on noin 90 senttiä.

Sitten tutkin tekevätkö kumpikin saman verran työtä kuukaudessa? Sitä on tutkittu Tilastokeskuksessa ja käytin seuraavan tutkimuksen tuloksia: Laura Hulkko (toim): Työajan muutokset. Työmarkkinat 2003:8. Ajankäyttötutkimuksen mukaan naiset tekevät yli 20 % vähemmän työtä kuukaudessa kuin miehet. Tutkimusten mukaan naiset sairastavat enemmän, vaihtavat miehiä useammin ylityöt vapaa-aikaan, tekevät vähemmän palkattomia ylitöitä jne. Joissakin ammateissa miesten myös oletetaan tekevän enemmän töitä kuin naisten, koska työergonomiaa säätelevässä laissa säädetään, että mies voi tehdä 33% enemmän töitä kuin nainen (20 kg contra 15 kg).

Lopputulos on, että miehen euro samasta työpanoksesta naisen kanssa on noin 85,5 senttiä.


Paluu etusivulle