Nettikirja: Samanarvoisuus Suomessa 2006


Olen tehnyt tutkimuksen miehen ja naisen kaikista elinikäisistä ansioista sillä olettamuksella, että he ovat syntyneet samaan aikaan, tekevät koko elinikänsä samaa työtä saman työnantajan palveluksessa yhtä suurella työteholla ja samalla työn laadulla, kunnes siirtyvät eläkkeelle keskimääräisessä eläkkeellesiirtymisiässä 60-vuotiaana. He ovat keskiarvokansalaisia, mitä tulee asevelvollisuuteen, lasten lukumäärään, elinikään ja sairastuvuuteen. Tutkimuksessa on uusi tuore näkökulma, jonka mukaan elinikäiset ansiot koostuvat muustakin kuin kuukausipalkasta käteen jäävästä osuudesta (noin 70 %
palkasta).  Kirjasta löytyy vastaus kysymykseen:  Mikä on toisiinsa suhteutettu miehen ja naisen elinikäinen nettotuntiansio samasta työstä?

Tutkimus on tehty panos-tuotos-menetelmällä.

Tässä on lyhyt kansanomainen selvitys nettikirjan sisällöstä

Tässä on varsinainen nettikirja:

Pauli Sumanen: Samanarvoisuus Suomessa 2006   ISBN 952-92-1162-7  
 
     mikä on uudistettu versio samannimisestä paperikirjasta  ( ISBN-952-92-1161-9)

Nettikirjaan liittyvä excel-laskentataulukko      (Klikkaa taulukkoa!)            
                       Taulukossa palkat nousevat 3 % vuodessa  ja eläkkeet 1,5 % vuodessa.
samanarvoisuus

Tukea Sixten Korkmanilta samanarvoisuuskysymyksessä!

12.2.2007 Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajalta Sixten Korkmanilta ilmestyi kirja: "Verotus uusiksi" . Siinä hän vaatii, että jokaisen henkilön omilla eläkemaksuilla tulisi kattaa juuri hänen omien eläkkeidensä kustannukset.

Eli TEL-järjestelmä siirtyisi aidoksi vakuutukseksi. Silloin miesten maksamista eläkemaksuista ei enää katettaisi naisten eläkemenoja, niinkuin nyt. Korkman menee kyllä paljon pidemmälle kuin minä. Minä en esittänyt henkilökohtaista maksuvastuuta, vaan sitä, että kumpikin sukupuoli maksaisi oman eläkerasituksensa, eikä enää tehtäisi tulonsiirtoa miehiltä naisille.

  Paluu