Pauli Sumanen

SAMANARVOISUUS SUOMESSA 2006

 
Tutkimus miehen ja naisen elinikäisistä samasta työpanoksesta saamista ansioista ottaen huomioon palkat, palkkoihin sidotut muut lakisääteiset tulot. Lisäksi otetaan huomioon lakisääteiset tuloihin vaikuttavat seikat sukupuolten
välillä sekä erot työajoissa. Tutkimuksessa on käytetty taloustieteissä tuttua panos-tuotos-analyysiä.


MIEHEN   EURO  ON   NOIN 85,5   SENTTIÄ   SAMASTA TYÖPANOKSESTA  NAISEEN VERRATTUNA  


Tutkimustulosta saa lainata, kun lähteeksi mainitaan:  Pauli Sumanen:  Samanarvoisuus Suomessa 2006

1. Nettipainos     ISBN 952-92-1162-7 (html-versio)

           
Siirry kirjan sisällysluettelosivulle

2.  Kirjan paperiversion näköispainos PDF-tiedostona:
        Pauli Sumanen: Samanarvoisuus Suomessa 2006    
(ISBN-952-92-1161-9)


Paluu