Vaiettua tasa-arvotietoa ansioista, työajoista ja palkoista

Kolme kirjoittamaani kirjaa aiheesta 'palkkatasa-arvo'

Kirja 1: 'Samanarvoisuus Suomessa 2006'.
Kirjassa päädyin lopputulokseen, jonka mukaan jos mies ja nainen tekevät koko elämänsä samaa työtä yhtä monta vuotta,niin mies saa panos-tuotos-laskentakaavalla 85,5 senttiä jokaista naisen saamaa euroa kohden

Kirja 2: Vuosien 2007-09 tutkimukseni on ilmestynyt kirjana keväällä 2009.
"VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ" - kirjan nettipainos löytyy y.o. sivuilta

Kirja 2011: Uusin kirja, joka sisältää kolme eri tutkimusta, ilmestyy maaliskuussa 2011. Ennakkotiedot ylhäältä.

Paluu

Uusi kirjani: 'Vaiettua tietoa tasa-arvosta' ilmestyy maaliskuussa 2011. Tilaa! Hinta 25 euroa sis. pk. Tilausosoite yläosan sivulla