Tasa-arvo ansioissa, työajoissa ja palkoissa

Maaliskuussa 2011 ilmestyy uusi kirjani 'Vaiettua tietoa tasa-arvosta'

Kirja sisältää kolme uutta tutkimusta, jotka kumoavat virallisina totuuksina pidettyjä olettamia:
Ensimmäinen tutkimus osoittaa, että kokopäivätyötä tekevien miesten ja naisten keskimääräinen tehtyjen työtuntien viikkotyöaika on ilman tuntikohtaisesti maksettuja ylityötunteja:
Kokoaikatyötä tekevien miesten työvuosi on 2133 tuntia
Kokoaikatyötä tekevien naisten työvuosi on 1782 tuntia
Miehet tekevät Suomessa noin 20 % enemmän työtunteja kuin naiset.

Toinen tutkimus osoittaa, että kun miehen ja naisen palkkavertailu tehdään ILO:n, YK:n, EU:n ja ex. tasa-arvovaltuutettu Petäjäniemen määrittelemällä tavalla, niin
..............................Brutto- / Nettopalkkana
Miehen palkkaeuro on 98 / 93 senttiä ilman eläke-etuuden huomioimista
Miehen palkkaeuro on 92 / 87 senttiä eläke-etuus huomioiden.

Kolmas tutkimus laskee kokoaikatyötä; tekevän miehen ja naisen elinikäisen palkkavertailun koko eliniä;n aikana yksityisellä sektorilla. Lopputulos on se, että; miehelle maksetaan yksityisellä sektorilla kokoaikaisesta työstä elinikäisenä palkkana ja eläkkeenä 90 senttiä samanarvoisesta työpanoksesta, mistä nainen saa euron.

Paluu

Uusi kirjani: 'Vaiettua tietoa tasa-arvosta' ilmestyy maaliskuussa 2011, ennakkotilaa!!!