Tilastokeskuksen tilastojen ja tutkimusten analysointia,   uusin ylinnä              Paluu

10.3.2016   Tilastokeskuksen palkka-aineistossa ei ole säännöllisen työajan ansiota vaan kokonaistyöajan ansio
9.3.2016     Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston aineisto ei ole edustava otos kaikista palkansaajista