Vaiettua tasa-arvotietoa ansioista, työajoista ja palkoista

Palkkatasa-arvo saavutettiin jo ennen vuotta 1999! 'Sama palkka samanarvoisesta työstä' tarkoittaa, että kun ansioita verrataan keskenään, on ansiot vakioitava samansuuruista ja samanlaatuista työpanosta kohden. Kun vakiointi on Tilastokeskukselta ja Suomen tutkijoilta jäänyt kokonaan tekemättä, tehdään se täällä mallikkaasti.

Sisään tietosivuille

Miehen euro on 90 senttiä, jos laskemme sen niinkuin ILO, YK, EU ja perustuslakimme vaativat