Vaiettua tasa-arvotietoa ansioista, työajoista ja palkoista

Miten tehdään tasa-arvoinen palkkavertailu?

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä! Lause on tyhjää sanahelinää, jos ansioita ei vertailla yhtä suurta ja samanarvoista työpanosta kohden. Yltä klikkaamalla löydätte ILO:n, YK:n, EU:N, perustuslain ja Tuulikki Petäjäniemen määritelmät, miten tasa-arvoinen palkkavertailu tulee tehdä.

ILO, YK, EU ja Petäjäniemi korostavat, että palkkavertailu on tehtävä samasta tai samanarvoisesta työstä. Näitä vaatimuksia on mahdotonta saavuttaa tutkimuksessa, jossa käytetään pelkästään palkka-aineistoa.
Tilastokeskuksen palkkatilastoissa miesten ja naisten keskikuukausiansiolaskennassa oletetaan virheellisesti, että miesten ja naisten tekemä työpanos näiden ansioiden saamiseksi on samansuuruinen.

Paluu

Miehen euro on 90 senttiä, jos laskemme palkkavertailun niinkuin ILO, YK, EU ja perustuslakimme vaativat