1. Vanhasen ensimmäinen hallitus
(2003–2007) hyväksyi Tuulikki Petäjäniemen selvitystyön nojalla kolmikantaisesti valmistellun samapalkkaisuusohjelman (STM:n työryhmämuistioita 2004:13; STM:n selvityksiä 2006:80; STM:n selvityksiä 2007:11). Tämän jälkeen ohjelmaa ovat seuranneet korkean tason seurantaryhmät (STM:n selvityksiä 2007:32).
Valmistelevana asiantuntijana käytettiin mm ex. tasa-arvovaltuutettua Tuulikki Petäjäniemeä.
Lue otteita Tuulikki Petäjäniemen raporteista täältä.


2. Vanhasen toisen hallituksen
hallitusohjelmassa sanotaan mm. näin:

"Hallituksen tavoitteena on naisten ja miesten välisten palkkaerojen selkeä kaventaminen tällä vaalikaudella. Hallitus sitoutuu kolmikantaiseen samapalkkaisuusohjelmaan, jonka toimenpidekokonaisuus toteutetaan vaalikauden aikana. Ohjelman toteuttamiselle turvataan riittävät resurssit."


3. Eri ministeriöt
tilaavat konsulteilta erilaisia selvityksiä vuosittain yhteensä 180 miljoonalla eurolla. 
Kun katselet eri ministeriöille erilaisille tasa-arvohankkeille myönnettyjä määrärahoja, huomaat, että samapalkkaisuuden tutkimiseen ja erilaisten selvitysten tekemiseen uhrataan miljoonia euroja. 

Itse käytin 800 euroa tutkimukseeni ja neljänsadan kirjan painatukseen yhteensä. Ja tutkimukseni osoittaa, että nainen saa noin 15 % enemmän palkkaa ja palkkaan sidottuja etuuksia kuin mies tunnin työpanoksesta.


Nyt  putkahtelee hallituksen rahoittamia tasa-arvoraportteja STM:n sivuille. Arvioin niiden palkkatasa-arvosisältöä täällä.

1. Lue otteita Raija Julkusen raportista Työelämän tasa-arvopolitiikka täältä.

2. Lue arvioni raportista: Työ, perhe ja tasa-arvo, Johanna Lammi-Taskula, Minna Salmi, Sanna Parrukoski


4. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt
ovat päättäneet pienentää sukupuolten palkkaeroa. Vuonna 2006 käynnistettiin hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen samapalkkaisuusohjelma.

Katso www.samapalkka.fi, niin huomaat kuinka metsään mennään.

Seurantaryhmän puheenjohtaja oli aluksi Paavo Lipponen, nykyisin Pentti Arajärvi.   Ryhmässä on  15 jäsentä.
Ohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Eikö palkkaeroa kannattaisi kaventaa nollaan prosenttiin? Nythän miehet saavat tunnin työstä 15 % vähemmän palkkaa ja palkkaan sidottuja etuuksia kuin naiset.

Paluu