FAQ - Usein esitettyjä kysymyksiä

Huom: Vastauksiin saa tarkemmat tiedot ja analyysin uudesta kirjasta "Kun naisen euro on..." Katso etusivu!

1. Mitä Suomen virallinen sukupuolten palkkaerolaskelma, "naisen euro on 84 senttiä", kertoo?

    Vastaus: Kokoaikatyötä tekevien miesten kuukauden kokonaisansiot ilman tuntiperustaisesti maksettuja ylityölisiä ovat 16 % korkeammat kuin naisten. Palkkatasa-arvosta se ei kerro mitään.       Tarkemmin täällä

2. Huomioidaanko Suomen virallisessa sukupuolten palkkaeron laskennassa ero miesten ja naisten tekemissä vuosityötunneissa?

    Vastaus: Ei huomioida, vaikka STM:n tasa-arvoyksikkö niin väittää.      Tarkemmin täällä

3. Onko "naisen euro on 84 senttiä" tasa-arvoisesti laskettu?

    Vastaus: Ei ole. Se on useiden Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaisesti laskettu.       

Tarkemmin täällä

4. Paljonko naisen euro on, jos laskemme sen tasa-arvoisesti kansainvälisten sopimusten mukaan?

    Vastaus: Noin 114-118 senttiä. Jos lisäksi huomioimme asevelvollisten tekemät ilmaiset maanpuolustustunnit, naisen euro on noin 118-122 senttiä. Ja se on bruttopalkka, jota ei makseta työntekijälle. Naisen elinikäinen tuntipalkka ja palkkaan sidottu eläke pankkitilille maksettuna on noin 122-127 senttiä verrattuna miehen euroon.      Tarkemmin täällä

5. Miten sukupuolten palkkaero tulee laskea, jotta se olisi tasa-arvoisesti laskettu?

    Vastaus: Huomioimalla EU:n perussopimuksen, EU-tuomioistuimen ratkaisut, EU:n samapalkkaisuusdirektiivin, ILO 100 -sopimuksen  ja muut Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.            Tarkemmin täällä

6. Paljonko on selittämätön palkkaero?

    Vastaus: Selittämätöntä palkkaeroa ei ole. Viralliselle 16 %:n palkkaerolle löytyy selityksiä 36 %.     Tarkemmin täällä

7. Mitä on naisten kaksoistaakka?

    Vastaus: Virheellinen käsitys, että naiset tekevät perheensä hyväksi enemmän työtä kuin miehet.    

Tarkemmin täällä

8. Ovatko Tilastokeskuksen palkkatilastot luotettavia? Mitä virheitä niissä on?

    Vastaus: Eivät ole. Esimerkiksi palkka-aineisto ei ole edustava otos kaikista palkansaajista.       Tarkemmin täällä  

9. Onko insinööreillä parempi palkkataso kuin sairaanhoitajilla?

    Vastaus: Ei ole. Insinööreillä on noin 20 % parempi ansiotaso, mutta noin 20 % heikompi palkkataso.        Tarkemmin täällä

10. Kuinka iso ero on palkansaajanaisten ja  -miesten tekemissä vuosityötunneissa?

      Vastaus: Kaikki palkansaajanaiset tekevät noin 75 % ja kokoaikaiset noin 80 % vastaavista miesten vuosityötunneista. Kokoaikaisten miesten ja naisten vuosityötuntien ero on siis noin 20 %.      Tarkemmin täällä

11. Kumpi sukupuoli on väkivaltaisempi lähisuhteessa?

      Vastaus: Molemmat sukupuolet ovat suunnilleen yhtä väkivaltaisia, kun otamme huomioon psyykkisen ja fyysisen väkivallan ja laskemme lähisuhdeväkivaltaan mukaan lapset ja raskaana olevan naisen nauttimien tupakan, alkoholin ja huumeiden vaikutukset sikiöön ja syntyvän lapsen terveyteen.      Tarkemmin täällä

Paluu etusivulle